Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Co oznacza bycie akcjonariuszem?

Zdecydowanie więcej niż Ci się wydaje! Większość inwestorów indywidualnych lub krótkoterminowych spekulantów rozumie bycie akcjonariuszem jako posiadanie akcji danej spółki zapisanych na swoim rachunku maklerskim. Takie rozumienie jest jak najbardziej prawidłowe. Ale czy rzeczywiście to już wszystko?

Spis treści

Sprawa wydaje się prosta. Żeby być akcjonariuszem Apple należy kupić przynajmniej jedną jego akcję. Większość inwestorów indywidualnych zapomina jednak, że posiadanie akcji spółki niesie za sobą szereg praw, ale też czasami kilka obowiązków wobec spółki lub innych uczestników rynku. Aby dobrze zrozumieć temat powinniśmy najpierw wiedzieć czym są akcje. W dużym skrócie akcje to papiery wartościowe reprezentujące kapitał firmy podzielony na części. Nabywając akcje, inwestor nabywa prawo do udziału w kapitale spółki zgodnie z ilością akcji (części), na jakie został podzielony. Kluczowe w tym stwierdzeniu jest to, że akcjonariusz nabywa prawo, a dokładnie szereg różnych praw.

Podstawowe prawa akcjonariusza

Podstawowymi prawami każdego akcjonariusza są przede wszystkim:

  1. prawo do udziału w zysku spółki – wiele spółek dzieli się zyskami z akcjonariuszami wypłacając tzw. dywidendę, przeznaczając na ten cel wybrany procent zysku netto. Inwestor posiadający akcje spółki wypłacającej dywidendę otrzyma świadczenie proporcjonalne do swojego udziału.

  2. prawo do uczestnictwa i głosu na walnym zgromadzeniu – takie spotkania odbywają się minimum raz w roku i jest to najwyższy organ spółki akcyjnej. Decyzje walnego zgromadzenia podejmowane są przez akcjonariuszy w formie uchwał, które mają moc nadrzędną nad czynnościami podejmowanymi przez pozostałe organy spółki. Posiadanie nawet jednej akcji uprawnia do udziału w posiedzeniu, natomiast każda akcja spółki publicznej (notowanej na giełdzie) uprawnia do jednego głosu.

  3. prawo do udziału w majątku likwidacyjnym w przypadku bankructwa – jeżeli spółka zbankrutuje wówczas akcjonariusze mają prawo do części majątku pozostałego po spłaceniu wszelkich zobowiązań firmy.

Od liczby posiadanych udziałów zależy rozmiar wpływu na funkcjonowanie firmy przez daną osobę lub podmiot. W sytuacji, kiedy ktoś posiada ponad 50 proc. akcji, staje się akcjonariuszem większościowym i ma faktyczną kontrolę nad spółką.

Obowiązki udziałowców

Inwestorzy indywidualni zbytnio ich nie odczują, ponieważ dotyczy ich wtórny obowiązek uiszczenia opłaty za kupno akcji oraz rozliczenia ewentualnego podatku od zysków kapitałowych, a także obowiązek opublikowania informacji o nabyciu lub zbyciu akcji po przekroczeniu progów posiadania znacznej części udziałów lub w przypadku bliskich powiązań z organami zarządczymi spółki.

Wielu szanowanych i wielkich inwestorów powiedziałoby jednak, że korzystanie ze swoich praw jest też obowiązkiem akcjonariusza. Często można usłyszeć, że kupując akcje spółki udziałowiec staje się jej właścicielem, więc podstawowym jego błędem jest brak zaangażowania się w jej życie, ograniczając się jedynie do sporadycznego sprawdzania kursu na wykresach. Biorąc aktywny udział w życiu spółki, akcjonariusz może uczestniczyć w zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, na których m.in. zatwierdzane jest sprawozdanie z działalności zarządu spółki, powzięcie uchwały o podziale zysku (wypłacie dywidendy) lub pokryciu straty, podejmowane są decyzje o dodatkowej emisji akcji a nawet decyzje dotyczące sprzedaży części firmy. Mając na uwadze powyższe, łatwo można dojść do wniosku, że uczestnictwo w walnych zgromadzeniach jest świetnym źródłem informacji o życiu i funkcjonowaniu spółki a udział w głosowaniach jest w interesie każdego z akcjonariuszy. W końcu posiadając akcje spółki zależy nam na tym, aby ich wartość rosła w czasie.  Jak możemy być pewni, że spółka będzie się prawidłowo rozwijać, mając jedynie informacje widoczne na wykresie prezentującym przeszłe ceny akcji lub czy na pewno powinniśmy oczekiwać wypłaty dywidendy nie głosując za jej wypłatą? Mimo wszystko zdecydowana większość inwestorów indywidualnych i spekulantów nie bierze aktywnego udziału w życiu spółki z wielu powodów. Często wynika to z braku wiedzy, doświadczenia a czasami z braku czasu lub chęci. Organy Unii Europejskiej jakiś czas temu pochyliły się nad tym problemem uchwalając tzw. Dyrektywę SRD II.  Jej celem jest zaktywizowanie akcjonariuszy, chcąc zapewnić im swojego rodzaju ochronę przed działaniem organów spółek, którym w przeszłości zdarzało się przegłosowywać uchwały działające na niekorzyść małych udziałowców a przynoszących korzyści władzom spółki. Głównymi przywilejami dla inwestorów indywidualnych, jakie wprowadza SRD II, to obowiązek firm inwestycyjnych do publikacji informacji o zaplanowanych wydarzeniach korporacyjnych (np. wypłata dywidendy, split, połączenie spółek itp.) oraz umożliwienie zdalnego głosowania na walnych zgromadzeniach. Czy takie działania przyczynią się do większej świadomości i aktywności akcjonariuszy? Obecnie ciężko powiedzieć, jednak z całą pewnością jest to swego rodzaju ułatwienie, aby w pełni korzystać ze swoich praw jako akcjonariusz.

Co więc oznacza bycie akcjonariuszem? W dalszym ciągu można powiedzieć, że oznacza to posiadanie akcji spółki zapisanych na swoim rachunku maklerskim. Czy taka definicja jest pełna? Wydaje mi się, że nie, ponieważ bycie akcjonariuszem wiąże się także z wykorzystaniem swoich praw i zainteresowaniem działalnością, funkcjonowaniem i przyszłością spółki. W przeciwnym razie, czym będzie się różnić akcjonariusz od osoby posiadającej inne aktywa? Według mnie tylko nazwą.

Kamil Jędrzejewski
Kamil Jędrzejewski
Makler Papierów Wartościowych obecny na rynku kapitałowym od 2015 roku. Doświadczenie zdobywał w pracy w domu maklerskim, prop trading’u na rynkach kontraktów Futures oraz w nowych projektach firm inwestycyjnych. W inwestycjach szczególnie zainteresowany analizą behawioralną oraz analizą fundamentalną.
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.