Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

 Co to jest split akcji?

Hasło split akcji, niejednokrotnie podrywało do działania uczestników rynku kapitałowego. Co powoduje, że w gruncie rzeczy prosta i w dużym stopniu techniczna czynność wywołuje tak wiele emocji u inwestorów i wpływa na ich zachowania na rynku? Jakie konsekwencje dla spółki i dla jej akcjonariuszy może przynieść decyzja czy ogłoszenie zamiaru przeprowadzenia splitu? Jak może się to przełożyć na notowania spółki w przyszłości i jakie informacje między wierszami niesie ze sobą proces podziału lub scalenia akcji?

Spis treści

Czym jest split?

Angielskie słowo split ma wiele znaczeń, ale w odniesieniu do akcji spółek to nic innego jak podział i pomimo ładnie brzmiącego polskiego odpowiednika, określenie to funkcjonuje również na rodzimym rynku. Akcje tej samej spółki mogą mieć różne wartości. Czym innym jest np. wartość rynkowa, a czym innym wartość nominalna (więcej o akcjach przeczytasz tutaj). O splicie akcji mówimy wtedy, gdy spółka podejmuje decyzję o obniżeniu wartości nominalnej swoich akcji, poprzez ich podział. Całkowita wartość nominalna akcji nie zmienia się w związku z tą operacją – zmiana dotyczy liczby akcji posiadanych przez inwestorów. Jednak, mimo iż split jest operacją czysto techniczną, to znajduje on odzwierciedlenie w wielu aspektach funkcjonowania spółki na rynku i w jej postrzeganiu przez inwestorów.

Po co przeprowadza się split akcji?

Najczęstszą przyczyną stojącą za decyzją o splicie akcji jest poprawienie dostępności akcji dla inwestorów, zwłaszcza indywidualnych, a tym samym zwiększenie płynności akcji na rynku.

Nie bez znaczenia jest też aspekt psychologiczny, zgodnie z którym po osiągnięciu pewnego pułapu cenowego, akcje odbierane są jako zbyt drogie. Wręcz mówi się czasem o optymalnym przedziale cenowym, w którym akcje spółki postrzegane są jako najbardziej atrakcyjne.

Split akcji niejednokrotnie zmienia również traktowanie spółki przez analityków i komentatorów rynku kapitałowego. Może to być szczególnie istotne, zwłaszcza dla mniej znanych spółek.

Czym jest odwrócony split, czyli scalenie akcji?

Na rynku oprócz podziału akcji mamy czasem do czynienia z operacją odwrotną, czyli scaleniem akcji. Tak zwany reverse split to operacja polegająca na połączeniu akcji, a co za tym idzie, zwiększeniu wartości nominalnej jednej akcji. Podobne jak w przypadku podziału akcji, operacja scalenia akcji nie zmienia całkowitej kapitalizacji spółki i łącznej wartości akcji, zmienia się jedynie ilość akcji. Z punktu widzenia działalności operacyjnej spółki czynność ma charakter neutralny i jest operacją techniczną, podobnie jak split.

Po co się przeprowadza odwrócony split?

Motywy przeprowadzania scalenia akcji są podobne jak w przypadku podziału akcji. Dość często odwrócony split jest spowodowany koniecznością dostosowana do rynku i wymogów wynikających z przepisów obowiązujących na giełdach.

Najczęstsze konsekwencje długiego przebywania w gronie spółek tzw. groszowych, czyli takich, których akcje wyceniane są poniżej złotówki, dolara czy Euro to:

  • wykluczenie z wyliczania indeksów,

  • czasowe zawieszenie notowań,

  • przeniesienie notowań do mało atrakcyjnego, z punktu widzenia inwestorów, systemu notowań,

  • możliwość usunięcia akcji z notowań, w przypadku obecności na giełdach, które stosują kryterium minimalnego kursu akcji.

Wymienione powyżej działania w stosunku do akcji bardzo nisko wycenianych spółek, są o tyle dotkliwe, że zarówno fundusze inwestycyjne, jak i inwestorzy instytucjonalni stosują tzw. benchmarki, czyli wzorce pozwalające na porównanie wyników ze wzorcem z jednej strony, a z drugiej, z innymi uczestnikami rynku stosującymi ten sam wzorzec. Jeśli benchmarkiem jest np. indeks giełdowy, to wykluczenie spółki z uczestnictwa w jego tworzeniu automatycznie wyklucza spółkę z kręgu zainteresowania inwestorów opierających swoje inwestycje na tym indeksie. Powyższa zasada dotyczy również ETF-ów opartych o indeksy giełdowe. A brak zainteresowania, to zwykle brak płynności i marazm w notowaniach.

Inną konsekwencją może być bardzo duża zmienność notowań – gdyż zmiana o minimalny krok notowań, oznacza dużą zmianę procentową. Przykładowo, zmiana kursu o jeden grosz dla spółki notowanej po 5 gr , oznacza wzrost o 20% lub spadek o 25%.

Jakie są konsekwencje splitu dla akcjonariuszy?

Z punktu widzenia spółki, operacja podziału lub scalenia akcji ma znaczenie przede wszystkim formalno-techniczne. Niemniej jednak, z uwagi na fakt, iż ilość i wartość nominalna jednej akcji jest publikowana w statucie spółki zarówno decyzja o splicie, jak i scaleniu akcji wymaga jego zmiany. Zmiana statutu spółki podlega również publikacji w urzędowych rejestrach. W Polsce dane o spółkach akcyjnych publikowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dla akcjonariuszy spółki konsekwencje mogą być różne. Zależą od tego czy mamy do czynienia z podziałem, czy ze scaleniem akcji.

W przypadku podziału sprawa jest dość prosta. A akcje dzielone są w ustalonej z góry proporcji i w sytuacji np. decyzji o podziale akcji, o wartości nominalnej 10 PLN i w stosunku 1:5, inwestor za każdą posiadaną akcję otrzymuje 5 akcji o wartości nominalnej 2 zł. Nominalna wartość wszystkich posiadanych akcji, przed i po podziale, nie ulegnie zmianie.

Sytuacja trochę się komplikuje w przypadku scalenia akcji. Bez względu na zastosowany wskaźnik, zawsze w rękach inwestorów znajdą się jakieś „resztówki”, które również muszą zostać scalone. W sytuacji pojawienia się takich niepodzielnych końcówek inwestorzy otrzymują wartość akcji w gotówce i zgodnie z aktualnym kursem. W skrajnych przypadkach może się to wiązać nawet z wykluczeniem najmniejszych akcjonariuszy ze spółki.

Jakie są szanse oraz zagrożenia wynikające ze splitu i odwróconego splitu?

O ile dla wartości nominalnej akcji mechanizm splitu jest prosty, tak dla wartości rynkowej i rynkowej wyceny akcji nie przekłada się to automatycznie, zgodne z regułami matematycznymi. Giełdowa wycena akcji spółki zwykle ma niewiele wspólnego z nominalną wartością akcji. Jest raczej wypadkową wielu czynników zarówno pochodzących ze spółki i gospodarki w ogóle, jak i aktualnych trendów i nastrojów panujących na rynku. Na kurs akcji istotny wpływ mają również oczekiwania co do przyszłych wyników spółki, jak również informacje płynące z samej spółki i z realnej gospodarki. Jedną z takich informacji może być właśnie split, przy czym podział akcji traktowany jest zwykle jako informacja o wydźwięku pozytywnym, natomiast scalenie raczej wieszczy kłopoty.

Jak pisałem wyżej, decyzja o podzieleniu akcji ma najczęściej związek ze zwiększeniem dostępności akcji dla inwestorów, poprzez obniżenie ceny jednostkowej akcji. A skoro trzeba obniżyć, to zapewne wcześniej mocno urosło. A bez pozytywnych nastrojów na rynku ,w połączeniu z dobrymi informacjami z samej spółki i jej otoczenia oraz z oczekiwaniami dotyczącymi przyszłych notowań spółki, wzrosty nie byłyby raczej możliwe. Wielu inwestorów opiera swoją strategię inwestycyjną na takim podejściu, licząc na to, że spółka dalej będzie notowała wzrosty akcji, a podział akcji skłoni kolejnych inwestorów do zakupu, wspierając dalszy wzrost akcji.

Scalenie akcji ma wydźwięk raczej negatywny na rynku. Zwykle dotyczy akcji o bardzo niskiej wartości, a decyzja o scaleniu ma najczęściej swoje źródło w wymogach regulacyjnych giełdy, na której akcje są notowane. Tyle że rzadko zdarza się, aby notowania spółki spadły na samo dno i bez powodu, zwykle te powody leżą po stronie spółki i w sytuacji, w jakiej się znajduje. Słabe wyniki, konflikty wewnątrz spółki, nietrafione inwestycje i wiele różnych innych czynników wywołało spadki już wcześniej, a bieżące notowania są ich odzwierciedleniem. Czasem jednak taki manewr, w połączeniu z innymi działaniami po stronie spółki, np. zmianie strategii czy restrukturyzacją połączona z nową emisją akcji, może być również sposobem na odwrócenie sytuacji i szansą na odbicie się od dna.

Opieranie całej strategii inwestycyjnej na wyszukiwaniu spółek realizujących proces podziału lub scalenia akcji nie jest może najlepszym pomysłem. Niemniej warto śledzić notowania spółek w trakcie procesu, gdyż może to być dobra okazja do zainwestowania lub wyjścia z inwestycji.

Radosław Rutkowski
Radosław Rutkowski
Specjalista ds. Operacji i AML w WealthSeed Z rynkiem finansowym związany od 1993 roku (biuro maklerskie, bankowość, ubezpieczenia), Makler Papierów Wartościowych – licencja 1881 Zainteresowania: analiza fundamentalna, cykle koniunkturalne, analiza ryzyka
Ucz się inwestowania z nami!

Zdobądź dostęp do bezpłatnej wiedzy i poznaj sposoby na zbudowanie strategii inwestycyjnej od podstaw.

 Pobierz za darmo e-booka „Inwestowanie dla początkujących”.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.