Informacja o zasadach przydzielania dostępnych Papierów Wartościowych dla Uczestników Programu DARMOWE INWESTOWANIE (dalej: „Program”)

Papier Wartościowy jaki odbierze Uczestnik jest określany w dwóch krokach. Najpierw każdy Uczestnik zostaje przydzielony według kolejności rejestracji zdefiniowanej w Tabeli B do grupy kilkunastu Papierów Wartościowych tzw. puli Papierów Wartościowych (dalej „Pula”). Następnie Uczestnik ma prawo wyboru dowolnego Papieru Wartościowego z przydzielonej Puli, na zakup której otrzyma środki od WealthSeed.

W programie dostępne są cztery Pule (A, B, C i D), z których każda zawiera kilkanaście różnych Papierów Wartościowych. Pule różnią się między sobą wartością dostępnych Papierów Wartościowych, więc niektórzy Uczestnicy będą mogli wybrać spośród bardziej wartościowych, a inni spośród mniej wartościowych Papierów Wartościowych zależnie, do której Puli zostaną przydzieleni. Dzięki temu w ramach programu można odebrać Papier Wartościowy nawet o wartości ok. 100 EUR (500 PLN). Jednocześnie maksymalna wartość Papieru Wartościowego w najniższej puli wynosi ok. 5 EUR (25 PLN).

W tabeli poniżej przedstawiono szacunkową średnią oraz maksymalną wartość Papierów Wartościowych w każdej Puli na dzień uruchomienia Programu. Wartość dostępnych Papierów Wartościowych w każdej Puli może zwiększyć lub zmniejszyć się w zależności od zmian cen indywidualnych Papierów Wartościowych.

 

Tabela A

Nazwa Puli

Maksymalna wartość Papieru Wartościowego

Średnia wartość Papieru Wartościowego

Pula A

~ 100 EUR

~70 EUR

Pula B

~ 50 EUR

~ 30 EUR

Pula C

~ 15 EUR

~ 9 EUR

Pula D

~ 5 EUR

~ 2 EUR

Uczestnicy są przydzielani do poszczególnych Pul w zależności od kolejności złożenia formularza rejestracyjnego w aplikacji WealthSeed zgodnie z poniższą predefiniowaną kolejnością. Proces przydzielania Uczestników do Puli nie ma charakteru losowego.

 

Tabela B

Kolejność rejestracji

Przydzielona Pula

Kolejność rejestracji

Przydzielona Pula

Kolejność rejestracji

Przydzielona Pula

Kolejność rejestracji

Przydzielona Pula

1

D

14

D

27

D

40

D

2

D

15

D

28

D

41

D

3

D

16

D

29

D

42

D

4

C

17

D

30

D

43

D

5

D

18

C

31

D

44

D

6

D

19

D

32

C

45

D

7

D

20

D

33

D

46

C

8

D

21

D

34

D

47

D

9

D

22

D

35

D

48

D

10

D

23

D

36

D

49

D

11

B

24

D

37

D

50

D

12

D

25

A

38

D

 

 

13

D

26

D

39

B

 

 

W przypadku kolejnych Uczestników Programu predefiniowana powyżej kolejność przypisywania Pul jest powtarzana tzn. Uczestnik numer 51 zostanie przypisany do tej samej Puli co Uczestnik numer 1, czyli do Puli A, itd. Powyższy proces powtarza się cyklicznie.