Ucz się inwestować na nasz koszt

Zarejestruj się, odbierz darmową akcję i śledź jej kurs. Ucz się na wzrostach i spadkach bez ryzyka.

Darmowa akcja na start

Łatwo wejdź do świata inwestycji z WealthSeed. Decyduj, co robisz ze swoją akcją i zdobywaj doświadczenie. Sprzedaj ją lub dokup kolejne. Twój wybór!

WealthSeed jest polska firmą inwestycyjna i instytucja płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Środki pieniężne klientów są przechowywane w banku z gwarancjami Skarbu Państwa, a inwestycje klientów przechowywane na wydzielonych kontach w renomowanych instytucjach finansowych. Dodatkowo, aktywa klientów są objęte systemem rekompensat KDPW.

Z WealthSeed naucz się inaczej lokować swój majątek

Kiedy czasy są ciekawe i zebrane pieniądze tracą na wartości z dnia na dzień, konieczne jest znalezienie alternatywy. Ale zmiany zawsze są trudne, prawda? Dzięki WealthSeed możesz sprawdzić, jak inwestowanie wygląda od środka, Dajemy Ci środki na zakup darmowej akcji na start. A dodatkowo darmowe konto, na którym możesz ją trzymać.

Jak to działa?

01

Otwórz konto

Zarejestruj się i aktywuj aplikację

02

Wybierz akcję

Przejrzyj pulę i wybierz akcję, którą chcesz mieć

03

Potwierdź zakup

Zrób pierwszy krok jako inwestor i kup akcję
na nasz koszt

Dlaczego WealthSeed?

Darmowe konto inwestycyjne w PLN, USD i EUR

Brak prowizji za zakup i sprzedaż
(powyżej 750EUR)

Brak opłat za przechowywanie akcji (do 100 000EUR)

Korzystne przewalutowania

Dostęp do zagranicznych rynków

Łatwo śledź kursy akcji

Przelewy i płatności

Polska Firma inwestycyjna nadzorowana przez KNF

Poznaj opinie na temat WealthSeed

Jak otworzyć darmowe konto?

01

Zarejestruj się

Złóż prosty wniosek i pobierz aplikację

02

Zweryfikuj swoje dane

Potwierdź swoją tożsamość wysyłając 1zł ze swojego banku

03

Zacznij inwestować

Zaloguj się i zostań inwestorem
za darmo

Ucz się inwestować na nasz koszt

Załóż bezpłatne konto i dowiedz się o co chodzi w inwestowaniu

Kupioną akcję otrzymasz od razu, jeżeli kupisz ją w godzinach pracy giełdy, tj. od 8:00 do 22:00 CET. Jeśli kupisz akcję poza tymi godzinami to będzie ona w statusie oczekiwania na zakup i zostanie kupiona w momencie otwarcia giełdy.

Podatek będzie trzeba zapłacić w przypadku sprzeadży wylosowanej akcji. Ale nie martw się bo PIT dostaniesz od nas.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące sposobu przyznawania akcji znajdziesz w „Informacji o zasadach przydzielania dostępnych akcji”, którą możesz znaleźć pod adresem: https://www.wealthseed.eu/darmowa-akcja-regulamin-pule/

Obecna promocja jest skierowana wyłącznie do nowych klientów.

Nie. Akcja jest Twoją własnością, którą możesz dowolnie rozporządzać.
Aktualnie wybór akcji działa tylko w aplikacji mobilnej, po zlogowaniu się do niej będzie dostępny ekran wyboru akcji.

W związku z obecną sytuacją makroekonomiczną i dużą zmiennością rynków, rozszerzamy Program „Darmowa Akcja” (dalej: „Program”), tak aby mógł obejmować instrumenty finansowe inne niż akcje spółek, np. tytuły uczestnictwa w funduszach typu „ETF”. W dniu 5 sierpnia 2022 r. wchodzi z w życie zmieniony regulamin Programu. Jednocześnie ulega zmianie nazwa Programu na „Darmowe Inwestowanie”. W stosunku do uczestników Programu, zmiany w regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od zamieszczenia niniejszego komunikatu na stronie www.wealthseed.eu, tj. od dnia 11 sierpnia 2022 r.

Regulamin programu darmowe Inwestowanie

Informacja o zasadach przydzielania dostępnych Papierów Wartościowych 

Przyszłość Twojego majątku zaczyna się teraz

© 2022 All rights reserved

WealthSeed jest znakiem towarowym Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi, ul Inżynierska 1/3, 93-569 Łódź, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi pod numerem KRS 0000481261, z numerem NIP 7252071598 oraz numerem REGON 101691279, o kapitale zakładowym 9 200 000 PLN.

WealthSeed prowadzi działalność maklerską podlegającą nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Każdy Klient powinien być świadomy, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, nie gwarantuje dodatniego wyniku inwestycyjnego oraz wiąże się z możliwością utraty zainwestowanych środków. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają jedynie charakter opinii i nie stanowią jakichkolwiek rekomendacji inwestycyjnych. W przypadku analizy czy dana inwestycja jest odpowiednia, Klient powinien rozważyć skorzystanie z niezależnej prawnej, finansowej, podatkowej lub innej porady w powyższym zakresie. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w walutach obcych zyski Klienta mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z inwestycji mogą zostać pomniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, regulaminów oraz taryf opłat i prowizji. Fair Place Finance S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestorów związane z inwestowaniem w oferowane instrumenty finansowe.

Kod BIC (SWIFT): GOSKPLPW

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.