Informacja o zasadach przydzielania dostępnych akcji
dla Uczestników Programu DARMOWA AKCJA

Każdy Uczestnik Programu Darmowa Akcja WealthSeed (dalej „Program”) może odebrać akcję jednej ze znanych spółek z całego świata.

Akcja jaką odbierze Uczestnik jest określana w dwóch krokach. Najpierw każdy Uczestnik zostaje przydzielony według kolejności rejestracji zdefiniowanej w Tabeli B do grupy kilkunastu akcji światowych spółek tzw. puli akcji (dalej „Pula”). Następnie Uczestnik ma prawo wyboru dowolnej akcji z przydzielonej Puli, na zakup której otrzyma środki od WealthSeed.

W programie dostępne są cztery Pule (A, B, C i D), z których każda zawiera kilkanaście różnych akcji. Pule różnią się między sobą wartością dostępnych akcji, więc niektórzy Uczestnicy będą mogli wybrać spośród bardziej wartościowych, a inni spośród mniej wartościowych akcji zależnie, do której Puli zostaną przydzieleni. Dzięki temu w ramach programu można odebrać akcję nawet o wartości ok. 100 EUR (500 PLN). Jednocześnie maksymalna wartość akcji w najniższej puli wynosi ok. 5 EUR (25 PLN).

W tabeli poniżej przedstawiono szacunkową średnią oraz maksymalną wartość akcji dostępnych w każdej Puli na dzień uruchomienia Programu. Wartość dostępnych akcji w każdej Puli może zwiększyć lub zmniejszyć się w zależności od zmian cen indywidualnych akcji.

Tabela A

Nazwa Puli

Maksymalna wartość akcji

Średnia wartość akcji

Pula A

~ 100 EUR

~70 EUR

Pula B

~ 50 EUR

~ 30 EUR

Pula C

~ 15 EUR

~ 9 EUR

Pula D

~ 5 EUR

~ 2 EUR

Uczestnicy są przydzielani do poszczególnych Pul w zależności od kolejności złożenia formularza rejestracyjnego w aplikacji WealthSeed zgodnie z poniższą predefiniowaną kolejnością. Proces przydzielania Uczestników do Puli nie ma charakteru losowego.

Tabela B

Kolejność rejestracji

Przydzielona Pula

Kolejność rejestracji

Kolejność rejestracji

Kolejność rejestracji

Kolejność rejestracji

1

A

9

D

17

D

2

D

10

C

18

D

3

D

11

D

19

C

4

C

12

D

20

D

5

D

13

B

21

D

6

D

14

D

22

C

7

C

15

D

23

D

8

D

16

C

24

D

W przypadku kolejnych Uczestników Programu predefiniowana powyżej kolejność przypisywania Pul jest powtarzana tzn. Uczestnik numer 25 zostanie przypisany do tej samej Puli co Uczestnik numer 1, czyli do Puli A, itd. Powyższy proces powtarza się cyklicznie.