WealthSeed wprowadza najwyższe oprocentowanie na rynku dla gotówki

Od  lutego WealthSeed, innowacyjna platforma do łatwego inwestowania i zarządzania finansami osobistymi, oferuje najwyższe oprocentowanie dla gotówki na rachunkach pieniężnych w PLN. To odpowiedź na zapotrzebowanie zarówno inwestorów, którzy trzymają część aktywów w gotówce czekając na odbicie światowych rynków giełdowych, jak i osób pragnących, aby ich gotówka nie traciła na wartości w warunkach inflacji.

Historycznie wysoka inflacja powoduje konieczność zabezpieczenia środków pieniężnych przed utratą realnej wartości. W ślad za stopniowymi podwyżkami stóp procentowych, wprowadzanymi przez Narodowy Bank Polski, oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych w bankach komercyjnych wzrosło, ale w dalszym ciągu jest znacznie mniejsze niż stopa inflacji.  Oprocentowanie gotówki na kontach osobistych w bankach pozostaje w dalszym ciągu na poziomie zerowym. Środki pieniężne na kontach w większości polskich domów maklerskich są także nieoprocentowane, a te polskie firmy inwestycyjne, które oferują oprocentowanie gotówki, zazwyczaj ograniczają taką ofertę do najbardziej zamożnych klientów lub tych płacących regularne opłaty.

Mając na uwadze ostatnie zmiany na rynku finansowym, w szczególności rosnące stopy procentowe w banku centralnym i oprocentowanie środków na rynku międzybankowym, WealthSeed wprowadza oprocentowanie na rachunkach pieniężnych, aby przekazać klientom korzyści wynikające z nowego środowiska stóp procentowych. Dzięki temu rachunek pieniężny WealthSeed staje się kontem inwestycyjno-oszczędnościowym, które pomoże efektywnie budować i pomnażać kapitał poprzez atrakcyjne oprocentowanie niezainwestowanych środków i jednocześnie łatwy dostęp do produktów inwestycyjnych.

W ubiegłym roku uruchomiliśmy ofertę umożliwiającą każdemu łatwe i efektywne inwestowanie wolnych środków poprzez połączenie na jednej platformie możliwości zakupu światowych akcji i ETF-ów nawet za darmo, najtańszej nieograniczonej oferty na zakup papierów wartościowych z GPW oraz możliwości zakupu funduszy inwestycyjnych ze zwrotem części opłat za zarządzanie. W rezultacie WealthSeed został nominowany do nagrody „Produkt inwestycyjny 2022” na największej konferencji dla inwestorów – Invest Cuffs. Teraz robimy kolejny krok w realizacji naszej misji, aby umożliwić każdemu zainteresowanemu łatwe i efektywne oszczędzanie. Wprowadzając wysokie oprocentowanie na rachunkach pieniężnych WealthSeed staje się  platformą do oszczędzania i inwestowania własnych pieniędzy – Filip Lachowski, Prezes Zarządu i założyciel WealthSeed.

10% – najwyższe na rynku oprocentowanie gotówki do 3000 PLN

Na swoim koncie pieniężnym WealthSeed oferuje nowym klientom najwyższą stopę procentową na rynku, konkurencyjną z ofertami banków komercyjnych dla lokat terminowych i kont oszczędnościowych. Oferta jest skierowana do posiadaczy nawet niewielkich oszczędności, nie tylko do aktywnych inwestorów. Obowiązuje przez 3 miesiące, do kwoty 3000 PLN. Powyżej tej kwoty oraz po upływie 3 miesięcy środki pozostają atrakcyjnie oprocentowane bez limitów według zmiennej stopy procentowej opartej o dzienne oprocentowanie środków na rynku międzybankowym. Obecnie zmienne oprocentowanie w WealthSeed wynosi 4%. Odsetki są naliczane codziennie i kapitalizowane na rachunku klienta w pierwszym dniu każdego miesiąca.

Celem WealthSeed jest wyjście do szerszej grupy potencjalnych klientów, którzy powinni zacząć efektywnie oszczędzać i inwestować, aby zabezpieczyć swoje środki i realizować długoterminowe cele finansowe, przede wszystkim gromadząc oszczędności niezbędne do utrzymania poziomu życia na emeryturze. Do tej pory klienci platformy najczęściej inwestowali aktywa w ETF-y, które stanowią optymalny, zdobywający coraz większą popularność w Polsce i na świecie produkt dla początkujących inwestorów i nie tylko, pomagający chronić oszczędności przed inflacją.

Konto w WealthSeed można w kilka minut otworzyć w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej. Otworzenie i prowadzenie konta pieniężnego nie jest obarczone żadną dodatkową opłatą. WealthSeed przechowuje środki pieniężne u partnera bankowego z gwarancją Skarbu Państwa, dzięki czemu gotówka klientów jest bezpieczna – analogicznie jak w banku.

WealthSeed
WealthSeed
Ucz się inwestować na nasz koszt

ETF to największa innowacja ostatnich lat w świecie Inwestycji. Teraz rejestrując konto dostajesz od nas w prezencie ETF o wartości do 500 zł! A potem decydujesz, co z nim dalej zrobisz.

Zacznij inwestować i odbierz ETF o wartości do 500 zł w prezencie.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.