WealthSeed pomaga osiągnąć
wolność finansową

Wolność finansowa to stan, kiedy mamy środki finansowe wystarczające dla zaspokojenia podstawowych potrzeb (utrzymania się) i w miarę możliwości realizację dalszych celów a nawet marzeń.

Uważamy, że to jeden z najważniejszych problemów, którego rozwiązanie pozwala kształtować szczęśliwe życie. Misją WealthSeed jest ułatwienie inwestowania i zarządzania finansami osobistymi, aby pomóc każdemu w pomnażaniu majątku dla osiągnięcia wolności finansowej. Dostarczamy niezbędnych informacji i narzędzi, ale wolność finansową każdy może osiągnąć tylko samodzielnie, kiedy uzna to jako cel nadrzędny i podejmie działania służące jego realizacji.

Wolność finansowa jest ważna na każdym etapie życia, ale staje się kluczowa wtedy, kiedy przestajemy być aktywni zawodowo. Zdecydowana większość z nas jest zmuszona pracować, aby zaspokoić swoje bieżące potrzeby. Statystycznie tylko niektórym udaje się przed osiągnięciem wieku emerytalnego zgromadzić takie aktywa, który generują bieżące przychody wystarczające, aby nie pracować. Tym nie mniej, krytyczny moment to zaprzestanie aktywności zawodowej, w tym przejście na emeryturę. Wtedy, wolność finansowa, jako możliwość zaspokojenia potrzeb na oczekiwanym poziomie jest uzależniona od wysokości świadczeń emerytalnych i zgromadzonych oszczędności, które powinny być wystarczające, aby w razie konieczności zasypać istniejącą lukę w okresie dłuższym niż prognozowany wiek każdego z nas. Gdy średnia emerytura przyznawana obecnie stanowi niewiele ponad 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i należy się spodziewać jej dalszego spadku w przyszłości, to sprawa wolności finansowej staje się problemem egzystencjalnym dla dużej i rosnącej części społeczeństwa.

Inwestowanie z WealthSeed pomnaża oszczędności

Oszczędzanie i inwestowanie pewnej części przychodów od najmłodszych lat staje się koniecznością.

Dlatego niezmiernie ważnym jest uświadomienie sobie tego i odkładanie części bieżących dochodów w taki sposób, aby co najmniej zapewnić utrzymanie ich wartości realnej, a najlepiej ich pomnażanie poprzez umiejętne inwestowanie.  

WealthSeed stworzył unikalne rozwiązanie dla najbardziej efektywnego oszczędzania i inwestowania stanowiące integrację globalnej usługi maklerskiej, supermarketu funduszy inwestycyjnych oraz portfeli zarządzanych. Zapewnia prosty i tani dostęp do szerokiego zakresu produktów inwestycyjnych, dotychczas ograniczony dla zamożnych grup klientów, a dodatkowo zapewnia informacje oraz narzędzia potrzebne do podejmowania samodzielnie racjonalnych decyzji. W aplikacji mobilnej i serwisie web zapewnia:

  • darmowy dostęp do światowych akcji i ETFów,

  • możliwość bezprowizyjnego zakupu wiodących polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych i otrzymania zwrotu części opłat za zarządzanie pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

  • dopasowane do potrzeb klienta zarządzane portfele inwestycyjne, zbudowane z funduszy BlackRock®, największej na świecie firmy wyspecjalizowanej w zarządzaniu aktywami.

Wielowalutowe darmowe konta i wkrótce także karta płatnicza, przelewy krajowe i zagraniczne oraz korzystna wymiana walut uzupełniają zintegrowany ekosystem, który pozwala na wysoce efektywne zarządzanie finansami osobistymi i inwestowanie w jednym miejscu w czasie rzeczywistym.

Sławomir Lachowski
Sławomir Lachowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej i założyciel Fair Place Finance SA, właściciela WealthSeed. Twórca mBanku i MultiBanku. Autor szeregu publikacji z dziedziny strategii biznesu, zarządzania i przywództwa.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.