Jak przeciwdziałać skutkom inflacji?​

Oszczędności milionów Polaków topnieją w bankach, chociaż efektywne budowanie majątku jest coraz ważniejsze dla osiągnięcia celów finansowych i zabezpieczenia swojej przyszłości finansowej.

Większość oszczędności znajduje się na nieoprocentowanych kontach osobistych lub lokatach terminowych o oprocentowaniu nieco ponad 1%, co przy obecnym poziomie inflacji przekłada się na realną utratę wartości na poziomie 7-8% rocznie lub prawie 70% realnej wartości w ciągu 15 lat. Przy inflacji 8,6 proc. oprocentowanie lokaty musiałoby wynieść aż 10,6 proc., aby oszczędności nie traciły na wartości.

Inwestuj swoje oszczędności!

Alternatywą są inwestycje na rynku kapitałowym, które umiejętnie dokonywane mogą nie tylko zapobiec utracie oszczędności, ale i przynosić realne zyski. Podstawową różnicą między inwestowaniem i oszczędzaniem jest występujące ryzyko. Oszczędzanie polega na odkładaniu nadwyżek finansowych i przechowywaniu ich w bezpieczny sposób. Bony skarbowe, lokaty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego charakteryzują się niskim ryzykiem, podobnie jak gotówka, ale również relatywnie niską rentownością. Cel inwestowania jest zupełnie inny. Oczekiwaniu wysokiej stopy zwrotu towarzyszy akceptacja ryzyka. Inwestycje w akcje, fundusze akcyjne, obligacje korporacyjne mają wyższe ryzyko, ale także perspektywę znacznie wyższych zwrotów niż produkty oszczędnościowe. Historia podpowiada nam jednak, że w horyzoncie kilku czy kilkunastu lat inwestowanie się opłaca i warto podjąć ryzyko tymczasowych strat.

Ryzyko powstaje wtedy, gdy się nie wie co się robi

Wiedza na temat inwestycji powinna być obowiązkowa. Może się ograniczyć do podstaw w przypadku inwestorów pasywnych, czyli takich, którzy polegają na wiedzy profesjonalistów zarządzających ich pieniędzmi i nie zajmują się swoimi inwestycjami na co dzień. Można to robić samodzielnie, z powodzeniem inwestując w określone produkty inwestycyjne: portfele zarządzane, fundusze indeksowe, czy ETF-y.

W przypadku aktywnych inwestorów wymagania są większe. Potrzeba jest wiedzy i czasu, który należy poświęcić na obserwację aktualnych wydarzeń rynkowych.

[1] Według GUS inflacja w grudniu 2021 roku wyniosła 8.6 proc r/r.

Sławomir Lachowski
Sławomir Lachowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej i założyciel Fair Place Finance SA, właściciela WealthSeed. Twórca mBanku i MultiBanku. Autor szeregu publikacji z dziedziny strategii biznesu, zarządzania i przywództwa.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.