Coraz więcej
kobiet i osób młodych
inwestuje!

Jak wynika z naszych statystyk aż 51% użytkowników platformy WealthSeed to kobiety, a 69% to osoby poniżej 35. roku życia. Statystyki te świadczą o jednym: dzięki nowym i łatwo dostępnym technologiom stereotyp inwestora – mężczyzny w wieku 40 i więcej lat – staje się już nieaktualny. Warto dodać, że aż 77% aktywów klientów ulokowanych jest w ETF-y – nisko kosztowe fundusze inwestycyjne notowane na giełdach.

Inwestuje coraz więcej kobiet i osób młodych.

Podane dane są jeszcze bardziej wyraziste, jeśli odniesiemy je do Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2021 przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII). W tym badaniu kobiety stanowią zaledwie 9,8% inwestorów, a osoby poniżej 35. roku życia to 39%. Co więcej, w ETF-y według SII inwestuje  tylko 34%  (dominującym instrumentem są akcje GPW – 84%). 

Aplikacje inwestycyjne, w tym także oczywiście WealthSeed,  dzięki mobilnemu dostępowi, intuicyjnej obsłudze oraz niskim nakładom potrzebnym do rozpoczęcia inwestowania, ułatwiają dostęp do globalnego świata inwestycji nowemu pokoleniu klientów. Dzięki temu obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania tym sposobem lokowania swoich środków wśród młodych ludzi, w tym – co warte zaznaczenia – coraz większej liczby kobiet.

 – Naszą misją jest demokratyzacja inwestycji, więc bardzo nas cieszy, że dane profilu użytkowników aplikacji potwierdzają zmiany w tym kierunku. Proces rozpoczęcia inwestowania z WealthSeed, czyli zainstalowanie aplikacji i rejestracja, zajmuje mniej niż 10 minut i wystarczy do niego smartfon z kamerą. Niski próg wejścia powoduje, że docieramy do wielu osób, którym dotąd świat inwestycji wydawał się niedostępny. Wzrost zainteresowania wynika także z utrzymującej się wysokiej inflacji, która sprawia, że oszczędności przechowywane w gotówce czy na kontach bankowych tracą wartość. Łatwy dostęp do instrumentów inwestycyjnych jest więc sposobem na ochronę środków klientów  – mówi Filip Lachowski, CEO WealthSeed.

Częsty wybór ETF-ów wśród użytkowników WealthSeed  jest wynikiem innowacyjnej konstrukcji pozwalającej na łatwy zakup i sprzedaż w połączeniu z niskimi kosztami. Wzrost popularności tych produktów w skali globalnej widać już od blisko trzech dekad (pierwsze ETF-y pojawiły w 1993 roku, a obecnie ETF-y to już ponad 10 bilionów USD aktywów), ale ETF-y cieszą się też coraz większym zainteresowaniem na rynku krajowym (2018 – 9% inwestorów, obecnie – 34%). 

W ofercie WealthSeed, obok akcji i jednostek tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, znajduje się obecnie prawie 600 ETF-ów, m.in. na indeksy rynkowe, regiony geograficzne, branże, trendy czy na surowce emitowane przez największych, globalnych emitentów, takich jak BlackRock, Vanguard, czy State Street.


WealthSeed
WealthSeed

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.