Inwestowanie pasywne
co to jest?​

Większość z nas nie ma czasu, ochoty i wystarczającej wiedzy na ciągłą analizę rynku, dlatego nie inwestujemy na rynku kapitałowym, lub robimy to zdając się na doradców, którzy są kosztowni i niejednokrotnie działają w obliczu konfliktu interesów. Najgorszym przypadkiem jest inwestowanie ad hoc pod wpływem emocji i bezrefleksyjnego naśladownictwa. W takim przypadku rozwiązaniem może okazać się inwestowanie pasywne, które pozwala na wykorzystanie zbiorowej wiedzy wszystkich inwestorów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów zawieranych transakcji kupna/sprzedaży.

Inwestowanie pasywne polega na zakupie portfeli modelowych, zarządzanych w oparciu o ściśle zdefiniowane kryteria akceptowanego ryzyka lub instrumentów finansowych odzwierciedlających wybrany benchmark, którym najczęściej jest indeks giełdowy. W tym ostatnim przypadku indeksowe fundusze otwarte i notowane na giełdzie (ETF) są także zarządzane pasywnie i dzięki temu charakteryzują się niskimi kosztami dla inwestorów.

Liczne badania pokazały, że większość aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych na dowolnym rynku przegrywa z indeksem. Laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, Paul Samuelson, określił pierwszy indeksowy fundusz otwarty mianem wynalazku na miarę koła i alfabetu. Jest nim założony w 1976 roku przez Johna Bogle fundusz Vanguard 500 Index Fund, którego idea stanowiła esencję prostoty: portfel funduszu miał obejmować wszystkie typy akcji notowanych w ramach indeksu Standard & Poor’s (S&P) 500 Stock Index, zgodnie z ich wagą rynkową. Jego średnioroczny zwrot do 2020 wyniósł 7,37%, a wartość zgromadzonych aktywów w listopadzie 2021 sięgnęła 277 mld dolarów.

Obecnie można pasywnie inwestować w wiele różnych indeksowych funduszy inwestycyjnych: akcji, obligacji skarbowych i korporacyjnych czy też inwestujących w konkretne branże jak nieruchomości czy energetyka. Ich dostępność zależy od lokalnego rynku i dostępu do rynków zagranicznych.

Innym rodzajem inwestycji pasywnych są ETF-y (Exchange Traded Funds) – fundusze notowane na giełdzie. ETF-y są obecnie jedną z najbardziej rozpowszechnionych innowacji i najszybciej rosnącą formą inwestycji, która bazuje na koncepcji funduszu indeksowego.

Dobrym przykładem jest powstały w 1993 roku SPDR S&P 500, jeden z najstarszych, a dziś największy i najbardziej płynny fundusz ETF. Jego aktywa wynoszą obecnie 276 mld dolarów, a średni, dzienny wolumen obrotów 18,3 mld dol. W ciągu ostatnich 10 lat ETF SPDR S&P 500 (SPY) uzyskał roczny zwrot 16,09% przy zmienności 12,94%. W ciągu ostatnich 25 lat efektywna roczna stopa zwrotu wyniosła 9,71%, przy odchyleniu standardowym 15,27%.

Sławomir Lachowski
Sławomir Lachowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej i założyciel Fair Place Finance SA, właściciela WealthSeed. Twórca mBanku i MultiBanku. Autor szeregu publikacji z dziedziny strategii biznesu, zarządzania i przywództwa.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.