Fundusze ETF od iShares

Fundusze ETF to na rynku finansowym,  jedni z największych wygranych ostatnich dwóch dekad, a w ciągu ostatnich 10 lat weszły do światowego mainstreamu i zadomowiły się w nim na dobre. Lecz fundusze ETF są w Polsce cały czas mało popularne. Na GPW notowanych jest zaledwie 11 funduszy ETF, a na świecie jest ich ponad 8 500). W rodzimych domach maklerskich dostęp do rynków zagranicznych, szczególnie do ETF-ów, jest mocno ograniczony. Sytuacje może odmienić zarejestrowanie w Polsce ETF-ów marki iShares – największej rodziny ETF-ów zarządzanych przez BlackRock, z aktywami przekraczającymi dwa biliony dolarów.

Spis treści

Czym są ETF-y?

Fundusze ETF (ang. Exchange-Traded Fund) to relatywnie nowy produkt inwestycyjny. Pierwszy fundusz tego typu, SPDR S&P 500 ETF, naśladujący indeks 500 największych spółek amerykańskich, pojawił się w 1993 roku. Od tego czasu fundusze ETF odniosły spektakularny sukces na świecie – ponad 8 500 ETF-ów zarządza blisko 8 bilionami dolarów. Więcej o tym czym jest ETF i czym różni się od tradycyjnych funduszy przeczytacie tutaj.

Co to jest iShares?

iShares to marka funduszy ETF, która jest zarządzana przez firmę BlackRock. iShares to ponad 1 200 ETF-ów akcyjnych, obligacyjnych, sektorowych, surowcowych, nieruchomościowych czy też multi-asset – czyli inwestujących w różne klasy aktywów. Aktywa iShares przekraczają 2 biliony dolarów, czyniąc je ponad 30 razy większymi, w porównaniu do wszystkich funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Ich dostępność była do tej pory ograniczona. Jednak w czerwcu BlackRock zakończył proces rejestracji części ETF-ów iShares w naszym kraju, dzięki czemu ich dostępność znacząco wzrośnie, a inwestorzy zyskują dostęp do kluczowych informacji w języku polskim, tzw. KIID – Key Investor Information Document.

Dlaczego inwestorzy wybierają ETF-y od iShares?

ETF-y z iShares to elastyczny i tani sposób dla inwestorów na uzyskanie ekspozycji na różne segmenty rynku, w tym obligacji, akcji, surowców i indeksów o szerokim zasięgu. Na przykład iShares Core S&P 500 UCITS ETF śledzi indeks S&P 500, czyli największych spółek amerykańskich, podczas gdy iShares MSCI World UCITS ETF śledzi światowy rynek akcji. Z iShares możemy również inwestować w rynek obligacji indeksowanych inflacją (iShares Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF), w zieloną energię (iShares Global Clean Energy UCITS ETF) czy w nieruchomości (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF).

Oprócz szerokiej oferty, ETF-y od iShares to również niskie opłaty. Koszt najpopularniejszych funduszy to zaledwie 0.07% w skali roku, a koszt większości nie przekracza 0.5%. To o rząd wielkości mniej niż opłaty pobierane przez tradycyjne fundusze, co w dużym stopniu wpływa na to, że ETF-y systematycznie osiągają lepsze wyniki inwestycyjne.

Zakres funduszy ETF iShares w WealthSeed

W aplikacji Wealthseed dostępnych jest obecnie ponad 210 funduszy ETF od iShares, a w tym:

  • akcyjne – inwestujące w spółki z szeregu krajów rozwiniętych – np. USA, Niemcy, Wielka Brytania, rozwijających się – np. Brazylia, Turcja czy Indie czy też regionalnych – Europa, Azja;

  • obligacyjne – inwestujące w obligacje skarbowe i korporacyjne zarówno krótko-, jak i długoterminowe oraz indeksowane inflacją;

  • surowcowe – inwestujące np. w złoto lub w koszyk surowców;

  • sektorowe – inwestujące w spółki z poszczególnych sektorów jak np. bankowość, energetyka, opieka zdrowotna, IT;

  • społecznie odpowiedzialne – inwestujące w akcje i obligacje spółek odpowiedzialnych społecznie, w tym działających w obszarze ochrony klimatu;

  • tematyczne – inwestujące w światowe mega trendy jak rozwój technologii, urbanizacja, zmiany społeczne czy zmiany klimatu.

W Wealthseed inwestowanie w ETF-y jest darmowe przy transakcjach o wartości powyżej 750 euro, a przy transakcjach mniejszych, opłata wynosi jedynie 2 euro.

Listę wszystkich ETF-ów, w tym iShares, dostępnych w Wealthseed znajdziecie tutaj.

Tomasz Pupka-Lipiński, CFA
Tomasz Pupka-Lipiński, CFA
Zarządzający portfelami w Wealthseed. Na rynku kapitałowym od 2015 roku, z doświadczeniem w pracy w domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, bankach oraz doradztwie transakcyjnym. Studiował finanse na Universita Bocconi w Mediolanie oraz w Szkole Głównej Handlowej. Posiadacz certyfikatów CFA i CIIA oraz licencji doradcy inwestycyjnego (nr. 795) i maklera papierów wartościowych (nr. 2928). Szczególnie zainteresowany tematyką efektywności inwestycji, analizy ryzyka i wyceną przedsiębiorstw.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.