Już teraz fundusze TFI Allianz Polska ze zwrotem części opłaty za zarządzanie dostępne w WealthSeed

Od teraz w ofercie WealthSeed znajdziesz wybrane fundusze TFI Allianz Polska S.A. z globalnej grupy finansowej Allianz dostępne w ramach specjalnego programu TFI Allianz: „Inwestuj z WealthSeed”.

Klienci WealthSeed zyskują możliwość zdalnego zakupu 14 funduszy z oferty TFI Allianz, np. Allianz Nowoczesnych Technologii, Allianz Obligacji Dynamiczny czy Allianz Polskich Akcji.

Atrakcyjność i konkurencyjność oferty polega na możliwości zakupu i sprzedaży funduszy bez opłat za nabycie oraz zwrocie połowy kosztów za zarządzanie funduszami TFI Allianz. Klienci otrzymają dodatkową regularną płatność gotówkową na swoje konto w WealthSeed. W skali roku to aż 50% opłaty za zarządzanie pobieranej przez dany fundusz. Dla przykładu, inwestując 10 000 zł w fundusz Allianz Zrównoważony, można otrzymać 95 zł brutto w skali roku, wypłacane proporcjonalnie po upływie każdego miesiąca.”

Spis treści

W ramach oferty dostępne są fundusze obligacyjne, akcyjne i mieszane. Dzięki dużemu zróżnicowaniu funduszy (powiązanych z różnymi sektorami czy krajami) rozwiązanie wydaje się interesujące zarówno dla doświadczonych inwestorów, jak i dla osób, które mają oszczędności i szukają sposobu na ich alokację.

Wybór funduszy Allianz

Wprowadziliśmy do oferty możliwość nabywania i zbywania jednostek funduszy inwestycyjnych TFI Allianz poprzez fundusz Allianz Duo FIO (dawniej Aviva Investors FIO).

W ramach oferty możesz inwestować w fundusze obligacyjne, akcyjne bądź mieszane. Dostępne są fundusze inwestujące globalnie, koncentrujące się na Europie bądź Polsce oraz fundusze sektorowe, np. inwestujące w nowoczesne technologie. Dzięki temu jako inwestor jesteś w stanie zbudować swój portfel inwestycyjny odpowiednio go dywersyfikując.

Fundusz Allianz Duo jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

 • Allianz Niskiego Ryzyka;
 • Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych;
 • Allianz Globalny Obligacji;
 • Allianz Obligacji Dynamiczny;
 • Allianz Kapitał Plus;
 • Allianz Stabilnego Inwestowania;
 • Allianz Zrównoważony;
 • Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji;
 • Allianz Optymalnego Wzrostu;
 • Allianz Globalnych Akcji;
 • Allianz Polskich Akcji;
 • Allianz Europejskich Akcji;
 • Allianz Nowoczesnych Technologii;
 • Allianz Małych Spółek.

Dlaczego warto nabyć fundusz Allianz w WealthSeed?

Inwestując poprzez WealthSeed:

 • Zlecenia nabycia i zbycia funduszy złożysz w naszej aplikacji za darmo

 • Masz niższe stałe koszty inwestowania w programie TFI Allianz „Inwestuj z WealthSeed”.

Jak skorzystać z oferty?

Aby skorzystać z oferty dla klientów WealthSeed nie musisz składać żadnych papierowych dokumentów – wystarczy, że zalogujesz się do aplikacji i złożysz zlecenie nabycia na wybrane jednostki uczestnictwa wybranego funduszu TFI Allianz w markecie funduszy. Składając zlecenie zostaniesz poproszony o potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem „Inwestuj z WealthSeed”.

WealthSeed niezależnie pobierze opłatę za korzystanie z marketu funduszy WealthSeed.

O firmie Allianz

Firma założona w 1950 roku w Szwajcarii, gdzie rozpoczynała działalność jako pionier ubezpieczeń turystycznych. Obecnie grupa Allianz świadczy usługi ubezpieczeniowe i inwestycyjne w kilkudziesięciu krajach na całym świecie.

W Polsce jako grupa ubezpieczeniowa Allianz działa od 1997 roku, a Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 19 listopada 2003 roku. 2 lipca 2022 nastąpiło połączenie prawne TFI Allianz Polska S.A. z Aviva Investors Poland TFI S.A. i obecnie oba towarzystwa działają pod wspólną marką TFI Allianz Polska S.A.

Przyszłość Twojego majątku zaczyna się teraz

Pobierz aplikację WealthSeed. Dostępna na iOS oraz Android.

Pobierz aplikację WealthSeed

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.