ETF-y dywidendowe
od Fidelity International
w ofercie WealthSeed

Fidelity International to jedna z największych firm zajmujących się zarządzaniem aktywami na świecie. Stawia sobie za cel działanie służące budowaniu lepszej przyszłości finansowej dla klientów. W ofercie WealthSeed dajemy naszym klientom możliwość zainwestowania w unikalne fundusze ETF, które są zarządzane przez tę firmę.

Fidelity International w ofercie WealthSeed

Spis treści

O Fidelity International

Fidelity International powstała w 1969 roku jako międzynarodowe ramię inwestycyjne firmy Fidelity Investments działającej od 1946 roku i obecnie wśród największych zarządzających w skali globalnej. W 1980 roku firma Fidelity International odłączyła się od mającej swoją siedzibę w USA firmy Fidelity Investments i do dziś obie firmy współpracują ze sobą na zasadach komercyjnych, kiedy leży to w interesie ich klientów. Obecnie Fidelity International świadczy usługi inwestycyjne w ponad 25 lokalizacjach na całym świecie.

Na rynek exchange-traded fund (ETF) Fidelity International dołączyło w 2017 roku, początkowo, uruchamiając dwa dywidendowe fundusze ETF „smart beta”. Łącząc doświadczenie Fidelity w zakresie aktywnego inwestowania z systematycznymi aspektami inwestowania pasywnego. Fundusze te powstały w celu zaspokojenia rosnącego popytu na niskokosztowe rozwiązania dywidendowe. W kolejnych latach oferta funduszy ETF poszerzyła się o fundusze ETF oparte na zrównoważonym kapitale, stałym dochodzie i tematycznymi inwestycjami.

Fundusze Quality Income w ofercie WealthSeed

Za pośrednictwem platformy WealthSeed można nabyć ETF-y Fidelity Quality Income oparte na strategii smart beta, które dają możliwość inwestowania w globalny portfel akcji, ale również dają możliwość inwestowania w określone rynki  alokując portfel w akcje spółek amerykańskich, europejskich, czy też w rynki wschodzące.

WealthSeed daje możliwość nabywania i zbywania poniższych ETF-ów dywidendowych Quality Income.

  • Fidelity US Quality Income UCITS ETF;
  • Fidelity Global Quality Income UCITS ETF;
  • Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF;
  • Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF;

Czym są fundusze typu smart beta

Smart beta to podejście gdzie łączona jest metoda aktywnego i pasywnego zarządzania funduszem. Fundusze smart beta opierają się na indywidualnym podejściu i umożliwiają inwestowanie w określone indeksy, ale biorąc pod uwagę określone kryteria. Celem funduszu jest wybór papierów wartościowych o specyficznych cechach tym samym zbudowanie portfela, który ma realizować wyznaczone cele. W tym aspekcie smart beta działa podobnie do zarządzania aktywnego i to je wyróżnia na tle tradycyjnych pasywnych funduszy.

Portfel smart beta powstaje przy użyciu dwóch metod i zakładając, że podstawą do zbudowania portfela jest indeks S&P500 w pierwszej metodzie analizowane są papiery wartościowe spełniające kryteria strategii funduszu, np. poziom wypłacanej dywidendy i te instrumenty wchodzą do nowego indeksu, a następnie przydzielany są tym papierom odpowiednie wagi.

Quality Income

Fundusze ETF od Fidelity International budując portfele dywidendowe opiera je na podejściu Quality Income. To selektywne podejście zakłada budowanie portfela o spółki wypłacające dywidendę, a celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie inwestorom maksymalnego zwrotu, biorąc pod uwagę nie tylko wartość wypłacanych dywidend.

Podsumowanie

Rynek ETF-ów jest dynamicznie rosnącym segmentem rynku kapitałowego, w ramach którego pojawiają się różne ciekawe fundusze, które różnią się nieco od tych klasycznych indeksowych. Fundusze ETF od Fidelity Internacional są właśnie przykładem funduszy z innowacyjnym podejściem do budowy dywidendowego portfela. Jest to z pewnością ciekawa propozycja dla osób szukających tej formy inwestowania.

Tomasz Krajewski
Tomasz Krajewski
Kierownik Zespołu Operacji i Rozliczeń w WelthSeed, związany z rynkiem kapitałowym od 2007 roku, Makler Papierów Wartościowych, szczególnie zainteresowany analizą behawioralną oraz inwestowaniem długoterminowym.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.