WealthSeed - dlaczego?

Potrzeby finansowe należą do kategorii pierwszorzędnych i sprowadzają się do trzech podstawowych spraw – płatności bieżących i przekazów pieniężnych dla innych osób lub instytucji, kredytu w sytuacji, kiedy nasze przychody się nie bilansują przejściowo z planowanymi wydatkami oraz wyboru najlepszej formy oszczędności dla ochrony i pomnażania majątku osobistego. O ile pierwotny charakter potrzeb finansowych się w zasadzie nie zmienia, to sposób zaspokajania zmienia się bardzo w czasie i jest uzależniony od stylu życia, a co może być zaskakujące, w największym stopniu zależy od dostępnych technologii. Ma to ogromne znaczenie współcześnie, kiedy doświadczamy na co dzień, że sposób uczenia się, pracy, zakupów i kontaktów z innymi ludźmi i instytucjami uległ radykalnej transformacji. Dlatego konieczność fundamentalnej odnowy tradycyjnych instytucji finansowych, postrzeganych jako anachroniczne, jest oczywistym i w pełni uzasadnionym oczekiwaniem klientów. Mówi się, nie bez racji, że należy wymyślić bankowość od nowa. Jednakże rzeczywistość jest daleka spełnienia tych oczekiwań. Można odnieść wrażenie, że wszechobecna ekspansywna reklama banków wykorzystująca zdobycze technologii ma być substytutem koniecznych zmian. Dominuje przewaga formy nad treścią.

Wealthseed nie jest bankiem, ale potrafi zaspokoić wszystkie potrzeby finansowe w zakresie finansów osobistych i inwestycji lepiej niż jakikolwiek bank. I robi to w sposób unikalny i nie ma w tym żadnej magii, ale konsekwencja w działaniu, którego nadrzędnym celem jest bezkompromisowe dążenie do zapewnienia:

  • wygody

  • najlepszych cen

  • najwyższej jakości

  • bezpieczeństwa

Wygoda

Zapewniamy możliwość załatwienia wszystkich potrzeb finansowych w jednym miejscu, dostęp 24/7, za pośrednictwem aplikacji mobilnej, pełną kontrolę w czasie rzeczywistym.

Najlepsze ceny

Produkty i usługi w każdej kategorii są wiodące na rynku. Dostęp do światowych rynków kapitałowych za darmo. Zakup funduszy inwestycyjnych za darmo z możliwością zwrotu części opłaty za zarządzanie. Najlepsza cena na zarządzane portfele inwestycyjne zbudowane z funduszy BlackRock. Darmowe konta wielowalutowe i karta płatnicza. Bardzo korzystna wymiana walut.

Najwyższa jakość

Łatwy dostęp do najważniejszych giełd światowych, wiodących akcji i ETF-ów, najlepszych funduszy inwestycyjnych. Portfele zarządzane zbudowane w oparciu o fundusze BlackRock, największej na świecie firmy zarządzającej aktywami.  

Bezpieczeństwo

Środki klientów podlegają ustawowej ochronie do wysokości równowartości 100 tysięcy Euro. Systemy informatyczne zbudowane zostały przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi informatycznych i mają wszystkie wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.

Paradoksalnie to wszystko jest możliwe, bo jesteśmy start-upem, który zgromadził zdolnych ludzi, ambitnych i gotowych do poświęceń, potrafiących umiejętnie wykorzystać zdobycze cyfrowej rewolucji. Nasz ekosystem jest oparty na komunikacji i dystrybucji poprzez Internet oraz własnych rozwiązaniach informatycznych osadzonych w chmurze. Nie ponosimy zatem ciężaru kosztów tradycyjnego modelu biznesu opartego na sieci oddziałów, jak również wysokich kosztów licencjonowanych rozwiązań informatycznych osadzonych na własnej fizycznej infrastrukturze. Dzięki temu możemy zapewnić najlepszą jakość przy niskich kosztach (cenach). W ten sposób zaprzeczmy konwencjonalnej regule, że „duży może więcej”.

Sławomir Lachowski
Sławomir Lachowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej i założyciel Fair Place Finance SA, właściciela WealthSeed. Twórca mBanku i MultiBanku. Autor szeregu publikacji z dziedziny strategii biznesu, zarządzania i przywództwa.

Podaj adres e-mail, na który otrzymasz Przewodnik “Inwestowanie dla początkujących” oraz regularnie dużo ciekawych materiałów dotyczących inwestowania.

Co 1-2 tygodnie nowe, przystępne treści, które poszerzą Twoje horyzonty inwestycyjne. Całkowicie za darmo!

group_7864
Brak zgody uniemożliwi nam wysłanie wiadomości e-mail.
Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora : Fair Place Finance S.A. z siedzibą w Łodzi (93-569), przy ul. Inżynierskiej 1/3. Przetwarzamy Państwa dane w celu: realizacji wysyłki zamówienia na przesłanie Przewodnika „Inwestowanie dla początkujących” oraz w celu przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, posiadacie prawa do : dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody. Z pełną treścią informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących prawach i ich zakresie możecie się Państwo zapoznać pod adresem: https://www.wealthseed.eu/inwestowanie-dla-poczatkujacych-rodo/

Przez inwestycję w nieruchomości należy rozumieć inwestycje w instrumenty finansowe dostępne w obrocie giełdowym m.in. tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, akcje spółek zagranicznych określanych jako REIT (z ang. Real Estate Investment Trust) czy też akcje innych spółek z branży nieruchomości
W dniu 28.02.2022 została przeprowadzona analiza tabeli kursów trzynastu największych banków komercyjnych w Polsce, w tym m.in. PKO BP, mBank, Citi Handlowy. W wyniku analizy ustaliliśmy, że średni spread pomiędzy kursem kupna i sprzedaży oferowany przez banki wyniósł 6.94%, a w WealthSeed 1,2%.

Inwestuj w 550+ ETF-ów za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed. Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

to jeden z rodzaju obligacji emitowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Tego rodzaju obligacje mogą być emitowane z różnymi terminami wygaśnięcia a ich cena nominalna jest indeksowana poziomem inflacji, tym samym TIPSy zabezpieczają przed spadkiem realnej wartości pieniądza.

Poprzez automatyczne podnoszenie ich ceny nominalnej o poziom wzrostu inflacji mamy pewność, że otrzymamy nie mniej niż zainwestowaną kwotę powiększoną o wzrost inflacji w okresie naszej inwestycji.

Real Estate Investment Trust (REIT)

to spółki lub fundusze, których modelem biznesowym jest wynajem nieruchomości . REIT-y mogą być publicznie notowane na giełdzie. Inwestując w REIT,  jak inwestor posiadamy pośrednio udziały w nieruchomościach będących własnością spółki.

Obligacje high-yield

(o wysokiej rentowności, zwane również obligacjami śmieciowymi)

to obligacje, które przynoszą wyższe oprocentowanie, ponieważ mają niższe ratingi kredytowe niż obligacje o ratingu inwestycyjnym. Obligacje tego typu są bardziej podatne na niewypłacalność, więc muszą płacić wyższą stopę zwrotu niż obligacje o ratingu inwestycyjnym, aby zrekompensować inwestorom potencjalne ryzyko.

Inwestuj w światowe akcje**
za darmo odnosi się do całkowitego kosztu realizacji zlecenia o wartości powyżej 750 EUR dla klienta po uwzględnieniu 1) premii wypłacanych klientowi przez partnerów WealthSeed oraz 2) opłat należnych WealthSeed.
Opłata za przechowywanie zagranicznych papierów wartościowych pobierana od wartości papierów wartościowych klienta, nie ma zastosowania przy wartości aktywów do 100 000 EUR na koniec kwartału.