Bezpieczeństwo

Polska, regulowana
Instytucja Finansowa

WealthSeed jest marką polskiej firmy Fair Place Finance S.A., która jest w pełni licencjonowanym Domem Maklerskim oraz jest wpisana do rejestru Małych Instytucji Płatniczych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Dlatego WealthSeed spełnia wymogi i jest na bieżąco nadzorowany przez KNF m.in. w zakresie: wiedzy i doświadczenia zespołu, procesów operacyjnych oraz pozycji kapitałowej.

Znane, regulowane
Instrumenty Finansowe

Na platformie Wealthseed dostępne są tylko powszechnie znane i ściśle regulowane produkty inwestycyjne: takie jak, papiery wartościowe notowane na giełdach (akcje i ETFy) oraz jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych. Nie oferujemy kontraktów na różnicę, opcji, produktów strukturyzowanych czy też bezpośrednich inwestycji w krytowaluty

Bezpieczeństwo Twojej gotówki

Środki pieniężne klientów WealthSeed są przechowywane na wydzielonych kontach u partnera bankowego, który dysponuje gwarancjami Skarbu Państwa. Dzięki temu gotówka klientów WealthSeed jest bezpieczna jak w banku.

Bezpieczeństwo Twoich inwestycji

Wszystkie papiery wartościowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych są kupowane na platformie WealthSeed w imieniu klienta i przechowywane na wydzielonych kontach w regulowanych i cieszących się wysoką reputacją instytucjach finansowych. Dzięki temu klienci mogą być pewni, że nie stracą swoich inwestycji.

System rekompensat KDPW

Dodatkowo, wobec podstawowych zabezpieczeń gotówki I instrumentów finansowych (opisanych po lewo), wszyscy klienci Wealthseed, jako polskiego Domu Maklerskiego, są objęci systemem rekompensat KDPW, który zabezpiecza utracone środki i instrumenty finansowe, w tym transakcje w toku, do limitu określnego w ustawie o obrocie.